Gradsko vijeće Vrgorca donijelo Pravila o upravljanju dokumentarnim (arhivskim) gradivom

Gradsko vijeće Vrgorca je na svojoj 9. sjednici održanoj 19. prosinca izglasalo Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Grada Vrgorca. Ovaj dokument donesen je na temelju odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva. Pravilima o upravljanju dokumentarnim gradivom Grada Vrgorca uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja … Opširnije