Vila Auckland i vrgorski gumidigeri

Villa Auckland smještena je ispod ceste na zapadnom ulazu u Vrgorac. Izgrađena je 1928. godine novcem koji su vrgorski emigranti na Novom Zelandu zaradili kopajući smolu. Takvi kopači nazivaju se gumidigeri (eng: gum diggers). Pripada obitelji Herceg. Smola (eng. gum) se dobivala cijeđenjem iz kore Kauri stabla, autohtonog drveta Novog Zelanda. Kada bi smola dospjela … Opširnije