Branko Radonić, ‘Vrgorac 1690.’, monografija, 2022.

Knjiga „Vrgorac 1690. – Izvještaj mletačkoga generalnog providura za Dalmaciju i Albaniju Alessandra Molina o oslobađanju Vrgorca od Osmanlija“, autora povjesničara Branka Radonića objavljena je 2022. u Biblioteci zbirki povijesnih izvora “Matica” Društva prijatelja vrgorske starine. Knjiga donosi studiju o povijesti Vrgorca u vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.) vođenog između Mletačke Republike i Osmanlijskog Carstva. Potom … Opširnije