Baština i starina

Molitva svetoj Katarini

Ova 2020. godina simbolična je za grad Vrgorac koji slavi veliku okruglu 330. obljetnicu oslobođenja. Na svetkovinu svete Katarine Aleksandrijske 1690. godine Vrgorac je oslobođen

nastavi čitati »