Izglasan proračun kulture Vrgorca za 2022. u iznosu od 1,7 milijuna kuna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gradsko vijeće Vrgorca izglasalo je 15. prosinca Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu. U sklopu tog akta izglasan je i Program javnih potreba u kulturi za narednu godinu.

U Programu su planirana izdvajanja za Gradsku knjižnicu u iznosu od 344.500 kn, za Gradsku glazbu 152.000 kn, Glazbenu školu 20.000 kn i Centar za kulturu i baštinu 464.000 kn.

Planiran je i proračun za kulturna zbivanja u značajnije nadnevke ukupne vrijednosti 680 tisuća kn, i to redom: Tinovo kulturno ljeto i manifestacija „S Tinom u Vrgorcu“ 120.000 kn, Dani Dalmatinskog pršuta i vina 120.000 kn, Obilježavanje blagdana Velike Gospe na Velikom Prologu 10.000 kn, Obilježavanje Dana planinara Hrvatske 40.000 kn, Biklijada 30.000 kn, Božićni grad 50.000 kn, Tragom tradicije i pučke arhitekture – Veliki Godinj 5.000 kn, pučke fešte 20.000 kn, predstave, radionice, predavanje i izložbe 50.000 kn, filmski vikendi 30.000 kn, Apoteka poezije 10.000 kn, Vrhgora – festival mitova i legendi 80.000 kn, Aktivno dječje ljeto 60.000 kn, Obilježavanje obljetnice smrti Tina Ujevića 20.000 kn, Festival pustolova Mate Svjetski 20.000 kn i Noć muzeja 15.000 kn.

Ukupni rashodi iznose 1.660.500 kn, dok su planirani prihodi u iznosu od 1.748.000 kn. Razlika iznosi 87.500 kuna, a kako se navodi u obrazloženju, ta sredstva se ne navode u samom Programu jer se odnose na vlastite prihode korisnika i prihode od pomoći proračunskim korisnicima. Inače, usporedbe radi, istaknimo da su prihodi kulture u 2021. iznosili 1.195.400 kn (potrošeno je 1.132.900 kn), što je na istoj sjednici također izglasano u sklopu izmjena i dopuna tekućeg proračuna Grada Vrgorca. Iz tih brojki je vidljivo da ako se plan ispuni, kultura će u 2022. godini dobiti 46% više novca nego ove godine, točnije 552.600 kuna.

Branko Radonić

Ostavite komentar

o društvu

Društvo prijatelja vrgorske starine je udruga građana, prva organizacija ovakve vrste u Vrgorcu, osnovana radi sveobuhvatnog promišljanja i aktivnog djelovanja na istraživanju povijesti, skupljanju povijesnih izvora, zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine i očuvanju lokalnog kulturnog identiteta Vrgorske krajine. Društvo svojim aktivnostima potiče na osnivanje stručno-znanstvenih i istraživačkih ustanova (arhiv, muzej, institut…) ili njihovih podružnica na području Vrgorca koje će sustavno djelovati sa istim ciljevima.

O PORTALU

Portal Vrgorskestarine.hr pokrenut je radi informiranja javnosti o aktivnostima Društva prijatelja vrgorske starine, a pogotovo za popularizaciju povijesne znanosti i neistražene lokalne povijesti Vrgorca. Portal je u cijelosti volonterski projekt.

Prenošenje sadržaja s ove stranice dopušteno je samo uz pravilno navođenje i citiranje izvora.

Autor i urednik: Branko Radonić, prof.

pratite nas

OSTALI PROJEKTI UREDNIKA

najnovije vijesti

OSTANITE U TIJEKU S AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA

Izjava o privatnosti – tekst