Društvo prijatelja sudjelovalo u izradi Plana ukupnog razvoja Grada Vrgorca 2021.-2030.

Gradsko vijeće Vrgorca na svojoj sjednici od 15. prosinca 2021. izglasalo je Plan ukupnog razvoja Grada Vrgorca za razdoblje od 2021. – 2030. godine. Radi se o krovnom strateškom dokumentu od gotovo dvije stotine stranica koji je zasnovan na dugoročnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koje su ciljano usmjerene, sa svrhom postizanja željenog učinka. PUR će u razdoblju od 2021. do 2030. godine činiti podlogu za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova Europske unije i drugih dostupnih izvora (su)financiranja.

Kako je istaknuto u dokumentu, Planom ukupnog razvoja Grada Vrgorca za razdoblje od 2021. do 2030. izražava se politika Grada Vrgorca u smjeru jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera. Ovaj strateški dokument, kroz primijenjene analize, pravovremeno identificira probleme i potrebe te razvojne projekte koji će biti nositelji održivog razvoja Grada. Plan ukupnog razvoja Grada Vrgorca ključni je dokument za apliciranje projekata na fondove Europske unije, postojani razvoj poduzetništva, gospodarski razvoj, kao i neprekidno privlačenje ulagača.

S obzirom na navedenu vitalnu važnost PUR-a za Vrgorac, Grad je 2020. osnovao Partnersko vijeće kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga i lokalnog razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata, te u njihovom vrednovanju. U tijelo od 18 članova uključeni su predstavnici Grada Vrgorca, gradskih ustanova i tvrtki, drugih institucija na području Vrgorca i predstavnika civilnog sektora, a na njegovo čelu je izabran pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca Goran Ćulav. Među ostalima, u radu tijela sudjelovao je i predsjednik Društva prijatelja vrgorske starine Branko Radonić. Angažman Društva najviše se ticao dijela PUR-a o civilnom društvu te kulturnim obilježjima s posebnim naglaskom na institucije i događaje koji bi se bavili istraživanjem, zaštitom i promocijom materijalne i nematerijalne baštine, kulture, povijesti i lokalnog identiteta Vrgorske krajine.

Kroz 2020. i 2021. održano je nekoliko uživo i online sjednica Partnerskog vijeća na kojima inicijalni nacrt PUR-a uvelike obogaćen vrijednim podacima iz svih sfera javnog života Vrgorca, od uprave, preko gospodarstva, poljoprivrede, turizma, školstva, zdravstva, prometa, kulture, civilnog sektora i slično. Uz pomoć tvrtke Mobes kvaliteta d.o.o. iz Iloka, koju je angažirao Grad Vrgorac, izrađene su različite analize i provedene ankete te oblikovana finalna verzija dokumenta. Stupanjem na snagu Plana ukupnog razvoja, Vrgorac je spreman za nova projektna razdoblja i nove ulagače. Koliko će biti uspješan, to ćemo tek vidjeti.

DPVS

Ostavite komentar

o društvu

Društvo prijatelja vrgorske starine je udruga građana, prva organizacija ovakve vrste u Vrgorcu, osnovana radi sveobuhvatnog promišljanja i aktivnog djelovanja na istraživanju povijesti, skupljanju povijesnih izvora, zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine i očuvanju lokalnog kulturnog identiteta Vrgorske krajine. Društvo svojim aktivnostima potiče na osnivanje stručno-znanstvenih i istraživačkih ustanova (arhiv, muzej, institut…) ili njihovih podružnica na području Vrgorca koje će sustavno djelovati sa istim ciljevima.

O PORTALU

Portal Vrgorskestarine.hr pokrenut je radi informiranja javnosti o aktivnostima Društva prijatelja vrgorske starine, a pogotovo za popularizaciju povijesne znanosti i neistražene lokalne povijesti Vrgorca. Portal je u cijelosti volonterski projekt.

Prenošenje sadržaja s ove stranice dopušteno je samo uz pravilno navođenje i citiranje izvora.

Autor i urednik: Branko Radonić, prof.

pratite nas

OSTALI PROJEKTI UREDNIKA

najnovije vijesti

OSTANITE U TIJEKU S AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA

Izjava o privatnosti – tekst