Proračun za kulturu Vrgorca u 2019. godini

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gradsko vijeće Vrgorca donijelo je Gradski proračun Vrgorca za 2019. godinu. Sukladno Statutu Društva prijatelja vrgorske starine, naš predmet interesa je dio proračuna koji se tiče kulture, a koji je najbolje vidljiv u Programu javnih potreba u kulturi Grada Vrgorca za 2019. godinu. Radi transparentnosti, a u korist zainteresirane javnosti, ubuduće ćemo uvijek prezentirati proračunske brojke za kulturu, pa tako i ovom prilikom.

Spomenuti Program Javnih potreba u kulturi Grada Vrgorca za 2019. godinu uključuje javne potrebe u kulturi Grada Vrgorca za kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa Grada Vrgorca. U narednoj godini iznosit će ukupno 5.139.000 kuna, od čega je 1.510.000 kuna planirano uprihoditi iz Državnog proračuna, 570.000 iz Županijskog proračuna, a 3.059.000 kuna iz općih prihoda i primitaka. Ovim Programom, Gradska knjižnica Vrgorac je dobila proračun od 263.000 kuna, Gradska glazba ‘Ljudevit Bačić’ 130.000 kuna, Glazbena škola pomoć od 20.000 kuna, a Centar za kulturu i baštinu 446.000 kuna kuna. Sredstva su osigurana i za kulturna zbivanja u značajne nadnevke i to 610.000 kuna, a sredstva su dobili: Dani pršuta i vina (200.000 kuna), Biklijada (30.000 kuna), Festival pustolova „Mate Svjetski“ (25.000 kuna), Božićni grad (30.000 kuna), Festival frizura ‘Hair smile’ (15.000 kuna), Vrgorac u Zagrebu (35.000 kuna), Dani pčelarstva (25.000 kuna), Tinovo kulturno ljeto (200.000 kuna) i ostali nespomenuti rashodi za kulturna zbivanja u značajne nadnevke (50.000 kuna).Za financiranje filmskih vikenda u Vrgorcu osigurano je 30.000 kuna.

Predviđena je i obnova spomenika i to za projekte: rekonstrukcija rodne kuće Tina Ujevića – Tinova kula (2.330.000 kuna), projektna dokumentacija stalnog postava rodne kuće Tina Ujevića (100.000 kuna), izrada projektne dokumentacije sklopa Elezovih kuća i Muminove kule (460.000 kuna), izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade restorana „Tin Ujević“ (90.000 kuna) i sanacija spomenika kulture – Muminova kula (660.000 kuna).

Društvo prijatelja vrgorske starine podržava sve projekte obnove materijalne kulturne baštine, kao i manifestacije, ali ono što nas trenutno najviše zanima je poticanje i podupiranje znanja, stvaralaštva i nastanka trajnih vrijednosti iz polja kulture. Tu se ponajprije misli na istraživačke projekte i izdavaštvo na temama iz lokalne zajednice i to na znanstvenim osnovama, bez amaterizma koji isključuje znanstvene metode. Jer koliko će se za istraživanje povijesti i kulture Vrgorca učiniti i znati u regionalnim i nacionalnim okvirima, to ovisi samo o nama Vrgorčanima i nikome drugome. Na centralnu državu i njezine ustanove ne računajte u budućnosti, kao što nismo mogli računati ni u prošlosti. Grad Vrgorac bi konačno morao strateški promišljati o ovim pitanjima, jer sadašnje stanje nije nikome na ponos.

Ostavite komentar

o društvu

Društvo prijatelja vrgorske starine je udruga građana, prva organizacija ovakve vrste u Vrgorcu, osnovana radi sveobuhvatnog promišljanja i aktivnog djelovanja na istraživanju povijesti, skupljanju povijesnih izvora, zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine i očuvanju lokalnog kulturnog identiteta Vrgorske krajine. Društvo svojim aktivnostima potiče na osnivanje stručno-znanstvenih i istraživačkih ustanova (arhiv, muzej, institut…) ili njihovih podružnica na području Vrgorca koje će sustavno djelovati sa istim ciljevima.

O PORTALU

Portal Vrgorskestarine.hr pokrenut je radi informiranja javnosti o aktivnostima Društva prijatelja vrgorske starine, a pogotovo za popularizaciju povijesne znanosti i neistražene lokalne povijesti Vrgorca. Portal je u cijelosti volonterski projekt.

Prenošenje sadržaja s ove stranice dopušteno je samo uz pravilno navođenje i citiranje izvora.

Autor i urednik: Branko Radonić, prof.

pratite nas

OSTALI PROJEKTI UREDNIKA

najnovije vijesti

OSTANITE U TIJEKU S AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA

Izjava o privatnosti – tekst