Ćupter iz Vrgorca – nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pojam „nematerijalna kulturna baština“ Ministarstvo kulture definira kao „prakse, predstave, izraze, znanje, vještine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kulturne prostore koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i u nekim slučajevima pojedinci, prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine“.

U skladu s tim, nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se prenosi iz generacije u generaciju, zajednice i skupine stalno iznova stvaraju kao reakciju na svoje okruženje, svoje uzajamno djelovanje s prirodom i svoju povijest. Ona im pruža osjećaj identiteta i kontinuiteta te tako promiče poštovanje za kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost.

Nematerijalna kulturna baština prekrasan je izraz lokalne kulture i identiteta, ali za razliku od materijalne kulturne baštine, u današnje globalizacijsko vrijeme puno je podložnija nestajanju. Usprkos osjetljivosti baštine, njezino čuvanje i istraživanje počesto je na lokalnoj razini prepušteno pojedinim entuzijastima, dok se institucije u to nedovoljno uključuju.

U Vrgorskoj krajini više je primjera nematerijalne kulturne baštine koje bi zajednica trebala sačuvati za budućnost, a još više sličnih dobara je odlaskom starih generacija zauvijek nestalo. Među takvima srećom nije ćupter – tradicijska slastica koje se spravlja od grožđeva soka i pšeničnog brašna, uz dodavanje orasa i bajama, koja se u Makarskom primorju još naziva i kumpet.

Za razliku od drugih izraza nematerijalne kulturne baštine Vrgorske krajine, ćupter je ipak prepoznat i odlukom Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 8. lipnja 2017. godine zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Predmetno kulturno dobro upisano je u Registar kulturnih dobar Republike Hrvatske – lista zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-6954. Isto tako, utvrđene su i mjere zaštite ćuptera radi njegova budućeg čuvanja od nestajanja.

Zaštita ćuptera rezultat je prijedloga grupe građana i ustanova s područja Makarskog primorja, Imotske krajine i Vrgorske krajine, a njih ukupno sedamnaest je na koncu postalo i nositeljima zaštite. Zaštita ćuptera je tako zajednička za Vrgorsku i Imotsku krajinu te Makarsko primorje. S područja Vrgorca nositelji zaštite su su Branko Radonić, Snježana Radonić, Anđelka Jukić i Turistička zajednica grada Vrgorca.

Ostavite komentar

o društvu

Društvo prijatelja vrgorske starine je udruga građana, prva organizacija ovakve vrste u Vrgorcu, osnovana radi sveobuhvatnog promišljanja i aktivnog djelovanja na istraživanju povijesti, skupljanju povijesnih izvora, zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine i očuvanju lokalnog kulturnog identiteta Vrgorske krajine. Društvo svojim aktivnostima potiče na osnivanje stručno-znanstvenih i istraživačkih ustanova (arhiv, muzej, institut…) ili njihovih podružnica na području Vrgorca koje će sustavno djelovati sa istim ciljevima.

O PORTALU

Portal Vrgorskestarine.hr pokrenut je radi informiranja javnosti o aktivnostima Društva prijatelja vrgorske starine, a pogotovo za popularizaciju povijesne znanosti i neistražene lokalne povijesti Vrgorca. Portal je u cijelosti volonterski projekt.

Prenošenje sadržaja s ove stranice dopušteno je samo uz pravilno navođenje i citiranje izvora.

Autor i urednik: Branko Radonić, prof.

pratite nas

OSTALI PROJEKTI UREDNIKA

najnovije vijesti

OSTANITE U TIJEKU S AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA

Izjava o privatnosti – tekst